1

รับผลิตสินค้าแบบ OEM

2

ควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐานที่ สด ใหม่ สะอาด

3

มีสินค้าพร้อมส่ง

หน้าแรก

บริษัท ช.โพรเซ่น กรุ๊ป จำกัด

ในปี 2559 จากการดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ผนวกกับวิสัยทัศน์ ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร ซึ่งต้องการให้กิจการมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจึงได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดจากการค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อได้ซึ่งการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ GMP , HACCP  อีกทั้งบริษัทฯ มีพนักงานที่พร้อมทางศักยภาพ และ ประสิทธิภาพอย่างมากด้วย

สินค้าและผลิตภัณฑ์

ไส้กรอก

In Stock

ไส้กรอก

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
แฮมสติป

In Stock

แฮมสตริป

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
แฮมสติป

In Stock

แฮมสตริป

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

กดติดตามรับข่าวจากเรา

X